Seznam ambulant, kjer opravljajo mamografijo

Ustanova Naslov Kraj Telefon Elektronski naslov

ZD Ljubljana, enota Center

Metelkova ulica 9

Ljubljana

01 47 23 789

cbd@zd-lj.si

ZD Domžale

Mestni trg 2

Domžale

01 72 45 108

narocanje@zd-domzale.si

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Kidričeva cesta 38a

Kranj

04 20 82 800

cbd@bgp-kranj.si

ZD Celje

Gregorčičeva ulica 5

Celje

03 54 34 542

rtg@zd-celje.si

SB dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13A

Šempeter pri Gorici

05 33 01 050

narocanje.rtg@bolnisnica-go.si

SB Izola

Polje 40

Izola

05 66 06 442

info@sb-izola.si

SB Murska Sobota

Ulica dr. Vrbnjaka 6

Murska Sobota

02 51 23 730

narocila@sb-ms.si

SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Potrčeva cesta 23

Ptuj

02 74 91 476

narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si

Ambulanta za ginekologijo in porodništvo ter bolezni dojk dr. Danica Hrvatin,

ambulanta Postojna

Prečna ulica 2

Postojna

05 72 64 220

danica.hrvatin@siol.net

SB Celje

Oblakova ulica 5

Celje

03 42 33 008

enarocanje@sb-celje.si

SB Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

Slovenj Gradec

02 88 23 692

info@sb-sg.si

SB Trbovlje

Rudarska cesta 9

Trbovlje

03 56 52 537, 03 56 52 600

narocanje@sb-trbovlje.si

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

Sodna ulica 13

Maribor

02 22 86 432

radiologija.narocanje@zd-mb.si

ZD Novo mesto

Kandijska cesta 4

Novo mesto

07 39 16 804

/

Splošna bolnišnica Brežice, Ginekološko porodni oddelek

Černelčeva cesta 15

Brežice

07 46 68 147

abd.narocanje@sb-brezice.si