Česa ne smete pozabiti vprašati svojega onkologa?

Diagnoza rak dojk je zagotovo za vsakogar pretresljiva. Povsem naravno je, da želite o tej bolezni izvedeti kar največ. Kakšno zdravljenje je za vas najprimernejše? Kako bo zdravljenje potekalo? Kako bo vplivalo na vaše življenje in življenje vaših bližnjih? In seveda predvsem: kako se najbolje spopasti z boleznijo?

Svetujemo vam, da se o svojih dilemah in strahovih iskreno ter odkrito pogovorite s svojim onkologom. Priporočamo, da mu zastavite nekaj ključnih vprašanj, saj vam bodo odgovori nanje dali širšo sliko o vašem položaju ter o možnostih in načinih zdravljenja.

V katerem stadiju je rak dojk in kaj to pomeni?

Stadij raka dojk se določi glede na obseg, rast in razširitev bolezni. Nakazuje napredovanje bolezni in s tem so povezana predvidevanja razvoja bolezni, ozdravljivosti, možnosti preživetja, tveganja ponovitve bolezni in smrti.

Stadij bolezni je eden od dejavnikov za izbor zdravljenja. Pri tem se upoštevajo tudi velikost tumorja, hitrost njegove rasti in njegove druge biološke značilnosti, med drugim tudi hormonska odvisnost tumorja, ki jo izražata prisotnost hormonskih receptorjev ter prisotnost receptorja za rastni dejavnik HER2 v oziroma na tumorskih celicah. Pomembna dejavnika sta tudi starost ter zdravstveno in menopavzno stanje bolnice. Odločitev o načinu zdravljenja je torej prilagojena vsaki posamezni bolnici.

Kakšne so možnosti za operacijo?

Operacija oziroma kirurško zdravljenje je le ena od vrst zdravljenja raka dojk, za katero se odločijo predvsem pri dovolj zgodaj odkritem in lokalno omejenem raku.

Če je tumor dovolj majhen, običajno predlagajo ohranitveno operacijo, pri kateri dojko ohranijo. Odstranitev dela dojke imenujemo lumpektomija, medtem ko je odstranitev celotne dojke mastektomija. Slednjo bolnici predlagajo, če je tumor prevelik, da bi dojko lahko varno ohranili.

V primeru odstranitve celotne dojke obstajajo različne možnosti rekonstruktivne plastične kirurgije, ki z vsadkom ali prenosom dela lastnega tkiva omogoči oblikovanje nove dojke. Možna je odstranitev celotne dojke s takojšnjo rekonstrukcijo, lahko pa rekonstrukcijo dojke opravijo kasneje, z drugo operacijo. Opravi jo specialist plastične kirurgije z izkušnjami pri rekonstrukciji dojk.

Cilj operacije je popolna odstranitev tumorja. Običajno se skupaj z drugimi načini zdravljenja izvaja pri prvem do tretjem stadiju raka. Izjemoma je lahko operacija koristna tudi, če se je rak razširil izven tkiva dojk in bezgavk, pri upočasnitvi širjenja in lajšanju njegovih simptomov.

Kako si lahko, poleg priporočenega zdravljenja, pomagam sama?

Rak ne vpliva samo na telo, ampak tudi na dušo in čustva. Poskusite torej uravnovesiti svoje fizične, duševne in čustvene potrebe.

Priporoča se zdrava prehrana z veliko zelenjave in malo maščobami. Omejite vnos alkohola. Poskrbite za gibanje. Ohranite zdravo telesno težo. Če kadite, se odpovejte kajenju.

V času soočanja z boleznijo in med zdravljenjem boste morda doživeli tudi daljša obdobja žalosti, jeze in nemoči. Če imate težave pri soočanju z njimi, poiščite strokovno pomoč.

V pomoč so vam lahko tudi akupunktura, aromaterapija, kiropraktika, hipnoza, pisanje dnevnika (hvaležnosti), meditacija, glasbena terapija, reiki, joga, vključitev v forume in/ali podporne skupine.

Vaš onkolog vas bo podprl in vam pomagal razumeti vašo vrsto in razširjenost raka, vse možnosti zdravljenja in drugo, s čimer se boste na tej poti zdravljenja srečali: obsevanja, kemoterapije, pa tudi tisto, kar vas še posebej skrbi – ozdravljivost in možnosti preživetja.

Ne pozabite, postavljanje vprašanj in odkrit pogovor z zdravnikom je ključen korak na poti k zdravju.

Reference
  1. 6 questions to ask your oncologist about breast cancer. WebMD 2020 [splet]. Dostopno na: https://www.webmd.com/breast-cancer/features/cm/questions-ask-oncologist-breast-cancer [Dostopano: oktober 2022].

  2. Rak dojke: kaj morate vedeti / [avtorji Simona Borštnar, in sod.; urednice Simona Borštnar, Tanja Čufer, Bojana Pajk]. 2. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Onkološki inštitut; 2006.

  3. Zdravljenje raka dojk. Združenje Europa Donna Slovenija [splet]. Dostopno na: https://europadonna.si/o-raku/rak-dojk/zdravljenje-raka-dojk/ [Dostopano: oktober 2022].

Značilnost hormonsko odvisnega raka dojk je, da izraža hormonske receptorje. To je najpogostejši tip raka dojk, zajema približno 75 % vsega raka dojk. Zdravimo ga v prvi vrsti s hormonsko terapijo. Ta podtip raka ima sicer na splošno manjšo verjetnost ponovitve od hormonsko neodvisnih rakov, vendar pa se lahko ponovi tudi več let po končanem zdravljenju.

Hormonski receptorji so beljakovine v rakavih celicah, prek katerih hormoni spodbujajo delitev in rast teh celic. Če so hormonski receptorji prisotni pri vsaj 1 % rakavih celic, govorimo o hormonsko odvisnem raku dojk.

Lumpektomija je kirurška odstranitev dela tkiva, tumorja.

Odstranitev cele dojke. Opravi se pri bolnicah, ki imajo lokalno napredovalo bolezen, če je tumor prevelik glede na velikost dojke, ali če ima bolnica več tumorjev v različnih delih dojke. Mastektomija se priporoča tudi pri bolnicah, ki imajo patogeno različico v genih, povezano z dedno obliko raka dojk/jajčnikov (BRCA1 ali BRCA2).

Predmenopavzna bolnica: ženska, ki ima menstruacije, kar pomeni, da jajčniki aktivno proizvajajo spolne hormone. Ženska v rodni dobi.

Pomenopavzna bolnica: ženska, ki že vsaj eno leto nima menstruacije, kar pomeni, da so njene ravni spolnih hormonov (estrogena in progesterona) nizke.

Perimenopavzna bolnica: bolnica, ki še ni postmenopavzna (od zadnje menstruacije še ni minilo več kot eno leto), vendar se pojavljajo simptomi in znaki, ki nakazujejo, da se raven spolnih hormonov niža. Menstruacije niso redne, lahko se pojavljajo vročinski oblivi, bolečine v mišicah in sklepih itd.

Če se dojka odstrani v celoti, si nekatere ženske želijo rekonstrukcije. Ta se lahko opravi že med operacijo – takojšnja rekonstrukcija ali čez nekaj časa, ko je zdravljenje raka končano – odložena rekonstrukcija. Če se bolnica po odstranitvi dojke odloči za odloženo rekonstrukcijo, priporočamo, da nosi zunanjo silikonsko protezo, ki se pričvrsti na kožo in vstavi v nedrček. Nošenje proteze preprečuje krivljenje hrbtenice zaradi neenakomerne obremenitve po odstranitvi dojke na eni strani. Rekonstrukcija je možna z lastnim tkivom – maščobno tkivo iz trebuha ali z vsadkom.

Bolezen je ob diagnozi lahko samo majhna, komaj vidna sprememba ali pa rak že vrašča v sosednja tkiva, se širi v bezgavke ali pa v oddaljene organe. Glede na razširjenost kliniki razvrščajo rakave bolezni v več stadijev po različnih sistemih, največkrat po klasifikaciji TNM (T za tumor, N za nodus, kar pomeni bezgavka, M za metastaza, kar pomeni zasevek).

Pri približno 15 do 20 % bolnic z rakom dojk je na rakavih celicah čezmerno izražen protein HER2, govorimo o HER2 pozitivnem raku dojk; če HER2 ni čezmerno izražen, gre za HER2 negativnega raka dojk. Status HER2 je pomemben, saj se zdravljenje HER2 pozitivnih bolnic zelo razlikuje od zdravljenja HER2 negativnih bolnic. Pri HER2 pozitivnih bolnicah imamo na voljo tarčna zdravila (anti-HER2 zdravila), ki so zelo učinkovita.