Vrste preiskav

Kdaj mamografija in kdaj ultrazvok?

Različne preiskave pomagajo ugotoviti, ali je zatrdlina rak ali ne. To razliko lahko pogosto odkrijejo s slikovnimi preiskavami, kot sta mamografija in ultrazvok.

Katera metoda je najbolj primerna za vas, bo presodil vaš zdravnik.

Poslušaj

Kdaj mamografija in kdaj ultrazvok?
Dr. Simona Borštnar pojasnjuje.

Poslušaj

Kakšno je tveganje, da z mamografijo (zaradi rentgenskega sevanja) sprožimo nove rakave spremembe?

Mamografija

Najbolj zanesljiva in natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb v dojki je mamografija. To je rentgenski pregled dojk, ki lahko pokaže zatrdline v prsih prej, kot jih sami zatipamo.

Presejalna mamografija pomeni pregled prsi, ko nimamo zatrdline ali drugih skrbi. Diagnostična mamografija pa se osredotoča na točno določeno področje ali področja, ki vas ali vašega zdravnika skrbijo – tam, kjer imate sumljivo izboklino, bolečino v prsih, izcedek iz bradavice, spremembe v velikosti ali obliki dojk ali določene kožne spremembe na prsih.

Presejalna mamografija je stvar naše osebne odločitve oziroma nasveta zdravnika. V Sloveniji so ženske vabljene na presejalni pregled med 50. in 69. letom starosti.

Ali ste vedeli?

Mamografijo uporabljajo tudi v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka dojk. Pri nas je to državni presejalni program DORA. V okviru tega programa vse ženske v Sloveniji med 50. in 69. letom starosti vsaki dve leti povabijo na presejalno mamografijo. Odzovimo se temu vabilu, vedno.

Več informacij v posebnem poglavju.

Ultrazvok

Ultrazvočni pregled dojk je neinvaziven, neškodljiv in neboleč pregled.

Zdravnik vas bo najverjetneje poslal na ultrazvok dojk v naslednjih primerih:

  • če imate žlezno goste prsi (veliko kanalov in žlez ter vlaknastega tkiva, a malo maščobe),
  • če imate visoko tveganje za diagnozo raka dojk,
  • če ste noseči (v nosečnosti ni priporočljivo izpostavljanje rentgenskim žarkom pri mamografiji).

Magnetna resonanca

Magnetna resonanca (MRI) dojk združuje več slik dojk v eno, da ustvari podrobno sliko. Najpogosteje se uporablja po postavitvi diagnoze, saj pokaže, ali se je rak že razširil.

Vaš zdravnik lahko z magnetno resonanco dopolni presejalno mamografijo tudi v primerih večjega tveganja za diagnozo raka dojk, če je v vaši družini zgodovina raka dojk ali jajčnikov, če so vaše dojke žlezno goste in še v nekaterih drugih primerih (na primer pri dedni genski mutaciji, kot sta mutaciji genov BRCA1 ali BRCA2, in pri atipični hiperplaziji dojke, kar pomeni kopičenje nenormalnih celic v dojki in velja za predrakavo stanje; ni čisto pravi rak, vendar je lahko predhodnica razvoja raka dojk).

Kam z napotnico

Ko dobimo napotnico, bodisi za center za bolezni dojk bodisi za mamografijo, lahko na spletu preverimo, kje v svoji bližini bomo glede na stopnjo nujnosti napotnice najhitreje prišli na vrsto za pregled.

https://cakalnedobe.ezdrav.si
Spletni portal o čakalnih dobah Ministrstva za zdravje

Čakalne dobe

Na napotnici najdemo šifro zdravstvene storitve in stopnjo nujnosti, ki ju izberemo, nato pa izberemo še svojo regijo. Po kliku na gumb »Prikaži čakalne dobe in termine« dobimo iskane podatke.

V iskanem primeru bi mamografijo lahko opravili v slabem mesecu.

Čakalne dobe - rezultat iskanja

Čakalne dobe za posamezno preiskavo lahko preverimo še v drugih slovenskih regijah.

Reference
  1. Rak dojke: kaj morate vedeti / [avtorji Simona Borštnar, in sod.; urednice Simona Borštnar, Tanja Čufer, Bojana Pajk]. 2. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2006.

  2. Breast Cancer Screening and Diagnosis. WebMD 2021 [splet]. Dostopno na: https://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-detection [Dostopano: oktober 2022].

  3. Kakšni so pogoji vključitve ženske v program DORA? Dostopano na: https://dora.onko-i.si/vstopna_stran/pogosta_vprasanja [Dostopano: oktober 2022]

  4. Čakalne dobe. Ministrstvo RS za zdravje. 2022 [splet]. Dostopno na: https://cakalnedobe.ezdrav.si [Dostopano: oktober 2022].

Nakopičene nenormalne celice v dojki, lahko predrakava sprememba.

Diagnostična mamografija je mamografija, ki jo izvajamo za pojasnitev kliničnih težav, to pomeni pri ženskah, ki so si na novo zatipale v dojkah zatrdlino ali opažajo spremembe na dojki (vgreznine, rdečine, spremembe oblike dojke, izcedek).

Gena BRCA1 in BRCA2 sta tumorska supresorska gena, kar pomeni, da preprečujeta nastanek rakavih celic. Vsebujeta zapis za beljakovine, ki so udeležene pri popravljanju poškodb v DNK – popravljata dvoverižne zlome DNK. Pri bolnicah, ki imajo prisotno mutacijo v BRCA1 ali BRCA2, se poškodbe DNK ne morejo popravljati tako učinkovito, kar vodi do nastanka rakavih celic. Mutacija BRCA je lahko zarodna, kar pomeni, da je dedna in je prisotna v vseh celicah v telesu. Pri teh bolnicah je povečano tveganje za razvoj raka dojk in jajčnikov ter nekaterih drugih vrst raka, npr. za raka trebušne slinavke. O somatski mutaciji pa govorimo, če je mutacija prisotna samo v tumorskih celicah, v tem primeru mutacija ni dedna.

Magnetna resonanca je tehnika medicinskega slikanja, s katero lahko odkrivamo anatomske spremembe ali spremembe nekaterih procesov v telesu. Za slikanje se uporablja magnetno polje in radijske valove in ne vključuje rentgenskih žarkov ali sevanja.

Mamografija je rentgensko slikanje dojk, s katerim se odkrivajo bolezenske spremembe v dojkah. Dojka se s pomočjo naprave stisne, da se ne premika, obenem pa se žlezno tkivo dojke razpre in se tako lažje odkrijejo morebitne rakave spremembe. Na podlagi preiskave se lahko postavi samo sum na raka dojk. Za potrditev diagnoze rak dojk pa je potrebna citološka oz. histološka potrditev (odvzem tkiva tumorja in pregled celic pod mikroskopom). Doza sevanja, ki jo prejme ženska ob slikanju dojk z mamografom, je zelo nizka (manjša od tiste, ki jo sicer telo prejme iz naravnega okolja v enem letu).

Presejanje imenujemo preiskovanje navidezno zdravih ljudi s preprostimi preiskavami ali testi, da bi med njimi odkrili tiste, pri katerih obstaja verjetnost, da bi lahko odkrili predrakave ali rakave spremembe. Osnovna preiskava, ki jo uporabljamo za redno pregledovanje zdravih žensk določene starosti, je mamografija. Namen presejanja z mamografijo je odkriti majhne, netipne spremembe.

Ultrazvok je preiskava, kjer lahko s pomočjo ultrazvočnih valov različnih frekvenc zelo natančno pregledamo tkivo dojk. Ultrazvok je zelo natančen pri razlikovanju cist (tekočinskih formacij) od tumorjev (ki so lahko nevarni ali nenevarni – benigni), vendar je manj natančen za ugotavljanje mikrokalcinacij (te so bolje vidne na mamografiji). Priporoča se predvsem pri ženskah, ki so mlajše od 40 let, saj imajo gostejšo strukturo dojk in je ultrazvok bolj natančen kot mamografija. Je neškodljiva in neboleča preiskava. Ultrazvok ne seva, zato se lahko uporablja tudi pri nosečnicah. Pogosto ga uporabimo pri punkcijah sprememb v dojkah, ki niso tipne.

Značilno gost homogen in mamografsko nepregledeni videz je posledica predvsem večje količine vezivnega in žleznega tkiva ter manj maščobnega tkiva. To je pogosteje pri mlajših ženskah.