Dostop do zdravljenja

Ko vam odkrijejo bolezen, kot je rak dojk, si najbrž ne predstavljate, koliko različnih strokovnjakov vam bo pomagalo pri spopadanju z boleznijo. Opravili boste številne raznovrstne preglede in postopke. V Sloveniji za bolnike z rakom odlično skrbijo tako na Onkološkem inštitutu Ljubljana kot tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, v Ljubljani in Mariboru. Pomembno vlogo v vaši obravnavi pa ima tudi vaš zdravstveni dom.

Pozanimajte se pri svojem osebnem zdravniku, kako si lahko zdravljenje raka olajšate v logističnem smislu, na primer, kdaj vam pripada bolniška odsotnost ter na katere preglede in postopke vas lahko pelje reševalno vozilo.

Prevoz z reševalnimi in drugimi vozili

Do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili ste upravičeni, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Gre predvsem za nujne prevoze (ko je potrebno takojšnje nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč), pa tudi za prevoze nepokretne osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika (in nazaj). Prevoz z reševalnimi vozili je možen tudi v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv za bolnika ali ko mora bolnika spremljati zdravstveni delavec.

A pozor: za tak prevoz mora osebni zdravnik izdati nalog, seveda ko ugotovi, da je potreben in utemeljen.

Če prevoz z reševalnim vozilom naročite sami, boste tudi stroške prevoza morali poravnati sami – razen če zdravnik, ki bolnika prevzame v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen, in o tem izda potrdilo. V tem primeru lahko od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevate povračilo stroškov.

Z reševalnimi vozili se izvajajo tudi nenujni prevozi. Prevozi se opravljajo v skladu z različnimi nameni in potrebami:

  • prevozi na različne terapije (tudi na kemoterapijo, obsevanja ipd.),
  • prevozi na kontrolne preglede,
  • izvajanje premestitev v bolnišnice ali iz njih idr.

Ločiti moramo med naslednjimi vrstami prevozov:

Nenujni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi bil lahko za njegovo zdravje škodljiv.

Samoplačniški prevozi se opravljajo v primerih, ki jih zavarovalnica iz osnovnega in dodatnega zavarovanja ne krije.

Preberi več

Drugi prevozi

Če do prevoza z reševalnim vozilom niste upravičeni, samoplačniških storitev ali plačila za taksi pa si ne morete privoščiti, preverite druge možnosti prevozov.

Nekatere slovenske občine omogočajo svojim občanom brezplačne prevoze – preverite, ali je to na voljo tudi pri vas. Zavod Sopotniki denimo starejšim omogoča brezplačne prevoze v občinah Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija, Šmartno pri Litiji, Cerknica, Idrija in Zagorje ob Savi. Zagotavljajo, da potnika odpeljejo tudi ven iz občine, in med nameni prevoza naštevajo tudi pregled pri zdravniku.

Preverite:
Enota Kras – Brkini: 031 831 030
Enota Sevnica: 031 338 187
Enota Brežice: 041 744 947
Enota Krško: 031 441 999
Enota Kočevje: 051 426 411
Enota Postojna: 031 607 070
Enota Pivka: 051 657 555
Enota Ajdovščina: 051 339 944
Enota Ankaran: 041 771 177
Enota Litija in Šmartno: 041 448 822
Enota Cerknica: 041 703 060
Enota Idrija: 051 299 555
Enota Zagorje ob Savi: 031 825 555
Preberi več
  • Brezplačni prevozi za starejše. Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost. [splet]. Dostopno na: https://www.sopotniki.org/ [Dostopano: oktober 2022].

Klinko kavalir: Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in Onkološkim inštitutom Ljubljana izvaja pilotni projekt prevoza na klic z električnim vozilom Klinko KAVALIR. Gre za storitev brezplačnega prevoza na klic na območju UKC in Onkološkega inštituta Ljubljana. Brezplačni prevoz na klic z vozilom Klinko KAVALIR je namenjen predvsem starejšim in gibalno ter senzorno oviranim osebam, ki prihajajo na zdravstveno obravnavo v klinike UKC in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Posamezniki, ki potrebujejo prevoz na klic z vozilom Klinko KAVALIR, lahko pokličejo na telefonsko številko 041 504 400 vsak delovni dan med 6.30 in 19.30 in se dogovorijo za brezplačni prevoz med poljubnima točkama znotraj območja UKC in Onkološkega inštituta Ljubljana.