Seznam ambulant za bolezni dojk

Center za bolezni dojk Naslov Kraj Telefon Elektronski naslov

ZD Ljubljana, enota Center

Metelkova ulica 9

Ljubljana

01 472 37 89

cbd@zd-lj.si

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2

Ljubljana

01 587 98 07

/

Zdravstveni zavod Zdravje

Vilharjev podhod 1

Ljubljana

01 436 82 17

info@zzzdravje.si

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

Sodna ulica 13

Maribor

02 228 64 32

radiologija.narocanje@zd-mb.si

UKC MB, Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk

Ljubljanska ulica 5

Maribor

02 321 21 29

narocanje.kgp@ukc-mb.si

SB Celje

Oblakova ulica 5

Celje

03 423 32 38

enarocanje@sb-celje.si

SB Izola

Polje 40

Izola

05 660 60 00

narocanje.radioliogija@sb-izola.si

SB dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13A

Šempeter pri Gorici

05 330 10 06

narocanje@bolnisnica-go.si

ZD Domžale

Mestni trg 2

Domžale

01 724 52 20

narocanje@zd-domzale.si

ZD Novo mesto

Kandijska cesta 4

Novo mesto

07 391 68 04

/

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Kidričeva cesta 38a

Kranj

04 208 28 00

cbd@bgp-kranj.si

Splošna bolnišnica Brežice, Ginekološko porodni oddelek

Černelčeva cesta 15

Brežice

07 466 81 47

abd.narocanje@sb-brezice.si

SB Trbovlje

Rudarska cesta 9

Trbovlje

03 565 25 37

03 565 26 00

narocanje@sb-trbovlje.si

SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Potrčeva cesta 23

Ptuj

02 749 14 76

narocanje.boleznidojk@sb-ptuj.si

SB Murska Sobota

Ulica dr. Vrbnjaka 6

Murska Sobota

02 512 33 62

/

SB Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

Slovenj Gradec

02 882 34 75

info@sb-sg.si

Ambulanta za ginekologijo in porodništvo ter bolezni dojk dr. Danica Hrvatin,

ambulanta Postojna

Prečna ulica 2

Postojna

05 726 42 20

danica.hrvatin@siol.net

Ambulanta za ginekologijo in porodništvo ter bolezni dojk dr. Danica Hrvatin,

ambulanta Ilirska Bistrica

Gregorčičeva ulica 8

Ilirska Bistrica

05 711 21 36

danica.hrvatin@siol.net