Podpora bolnikom z rakom dojk

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

OnkoFON 080 23 55

dobslo@siol.net

Europa Donna,
Slovensko združenje za boj proti raku dojk

Svetovalni telefoni: Tanja Španić (vsak delavnik med 9. in 14. uro): 031 343 045, Radka Tomšič Demšar (vsak delavnik med 10. in 17. uro): 031 392 175, Darja Molan (vsak delavnik med 8. in 18. uro): 031 661 956

europadonna@europadonna.si

Europa Donna Slovenija

Spletna stran Naslov Kraj Telefon Elektronski naslov kontaktna oseba

Europa Donna Slovenija

Vrazov trg 1 Ljubljana 01 231 21 01

europadonna@europadonna.si

/

Podružnica Europa Donna Podravje

Partizanska ulica 24 Slovenska Bistrica 040 296 780

podravje@europadonna.si

Anka Pušnjak

Podružnica Europa Donna Obala in Kras

Plenčičeva 3 Izola 041 622 361

obala@europadonna.si

Darja Rojec

Europa Donna, skupina Posavje

/ / 041 287 400

posavje@europadonna.si

Metka Semrajc Slapšak

Europa Donna, skupina Bohinj

/ / 051 228 563

bohinj@europadonna.si

Iva Lapajne

Europa Donna, skupina Savinjska

/ / 031 666 535

savinjska@europadonna.si

Sara Gorišek

Europa Donna, Program za gibanje in šport

/ / /

sportna@europadonna.si

/

Europa Donna, Sekcija mladih bolnic

/ / 041 323 345

mlade@europadonna.si

Mojca Buh

Europa Donna, Sekcija za ženske z raki rodil

/ / 031 661 956

rodila@europadonna.si

Darja Molan

Europa Donna, Sekcija za ženske z napredovalim rakom dojk

/ / 041 600 803

roza@europadonna.si

Polona Marinček

Europa Donna, Delavnice za limfedem

/ / 01 231 21 01

europadonna@europadonna.si

Katarina Kocić

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Spletna stran Naslov Uradne ure Telefon

Info center Ljubljana

Poljanska cesta 14, Ljubljana Vsak ponedeljek med 10. in 13. uro (po predhodni najavi) 041 835 460

Info točka na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Onkološki inštitut, pritličje stavbe D Ob sredah (med 9. in 13. uro) in ob petkih (med 9. in 14.30) 051 690 992

Društveni info center v UKC Maribor

UKC Maribor, pritličje nove stavbe Oddelka za onkologijo Vsak torek in četrtek med 11. in 13. uro 051 383 903
Reference
  1. Spletni strani združenj, dostopano oktober 2022.